bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenia padnięć zwierząt

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Udostępnienie informacji publicznych w PIW w Mławie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z późniejszymi zmianami).

Informacja publiczna , która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składany jest:

* na piśmie,
* ustnie - jedynie w zakresie informacji, które mogą być niezwłocznie udostępnione.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Osobą… uprawnioną… do udostępniania informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mławie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie, a w przypadku jego nieobecności zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie.


Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.doc (Word)

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (Acrobat Reader)
Opublikował: Piotr Baran
Publikacja dnia: 06.10.2010
Podpisał: Piotr Baran
Dokument z dnia: 29.09.2010
Dokument oglądany razy: 5 816