bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenia padnięć zwierząt

Do pobrania

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZECEGO I ŻYWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ (pdf)

Oświadczenie o padnięciu bydła (doc) (pdf)

Wiosek o wystawienie świadectwa zdrowia na cielę exportowe (doc) (pdf)

Zarządzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego (pdf)

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formacie (doc) (pdf)

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (pdf)

Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (pdf)


Prośba o skontrolowanie gospodarstwa i wpis do rejestru paszowego (pdf)

załącznik 1 - zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia (doc)

załącznik 2 - arkusz oceny (doc)

załącznik 3 - oświadczenie zleceniobiorcy (doc)

załacznik 4 - oświadczenie dot. rozliczania kosztów używania samochodu do wykonywania zadań z wyznaczenia (doc)Opublikował: Piotr Baran
Publikacja dnia: 15.11.2018
Podpisał: Piotr Baran
Dokument z dnia: 29.09.2010
Dokument oglądany razy: 18 462