Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mławie:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie
lek. wet. Roman Domański
tel. 694 469 699

 

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie
lek. wet. Karolina Tomaszewska
tel. 694 469 698

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Starszy inspektor weterynaryjny do spraw chorób zakaźnych
mgr inż. Anna Józwik

Inspektor weterynaryjny do spraw wymogów wzajemnej zgodności oraz IRZ
mgr inż. Aneta Osiecka

Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
lek. wet. Mateusz Piłat

Kontroler weterynaryjny do spraw materiału biologicznego
tech. wet. Agnieszka Rynkowska 

Starszy Kotroler  do spraw wymogów wzajemnej zgodności oraz IRZ
tech. wet. Edward Teodorczak

Kontroler weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
tech. wet. Klaudia Zarazińska

Starszy inspektor weterynaryjny do spraw chorób zakaźnych
mgr Magdalena Zawadzka

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Starszy Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
lek. wet. Angelika Kwiatkowska

Inspektor weterynaryjny do spraw rolniczego handlu detalicznego
mgr inż. Katarzyna Majchrzak

Kontroler weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
tech. wet. Aleksandra Mrzygłód

Starszy Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Czarosław Trochimiuk

Inspektor weterynaryjny do spraw Brexitu
mgr inż. Łucja Grzywacz

Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Główny księgowy
mgr Katarzyna Andrzejewska

Inspektor do spraw administracji
mgr inż. Lidia Ciarkowska

Inspektor do spraw księgowości
Aneta Maciak

Inspektor do spraw płacowo-kadrowych
mgr Magdalena Klimek

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Laskowski

epuap   adres skrytki na ePUAP: /piwmlawa/skrytka

 

Metadane

Data publikacji : 07.04.2020
Data modyfikacji : 26.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Baran
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Baran

Opcje strony

do góry