Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

http://piwmlawa.pl/iwm/kontakt/3773,Kontakt.html
2023-01-29, 00:27

Kontakt

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mławie:

lek. wet. Roman Domański
powiatowy lekarz
tel. 694 469 699 rdomanski@piwmlawa.pl
lek. wet. Karolina Tomaszewska
z-ca powiatowego lekarza
tel. 694 469 698 karolinatomaszewska@piwmlawa.pl
mgr inż. Anna Józwik
starszy ins. wet. ds. chorób zakaźnych
  annajozwik@piwmlawa.pl
lek. wet. Angelika Kwiatkowska
starszy ins. ds. pasz i utylizacji
  angelikakwiatkowska@piwmlawa.pl
mgr inż. Aneta Osiecka
ins. wet. ds. wymogów wzajemnej zgodności i IRZ
  anetaosiecka@piwmlawa.pl
lek. wet. Małgorzata Dudzicz-Pszczółkowska
ins. ds. Brexitu
  malgorzatadudziczpszczolkowska@piwmlawa.pl
tech. wet. Edward Teodorczak
starszy kontroler weterynaryjny
  edwardteodorczak@piwmlawa.pl
lek. wet. Czarosław Trochimiuk
starszy ins. ds. hig. śr. poch. zwierz.
  czaroslawtrochimiuk@piwmlawa.pl
Magdalena Zawadzka
starszy ins. wet. ds. chorób zakaźnych
  magdalenazawadzka@piwmlawa.pl
mgr inż. Katarzyna Majchrzak
ins. wet. ds. rolniczego handlu detalicz.
  katarzynamajchrzak@piwmlawa.pl
lek. wet. Mateusz Piłat
ins. wet. ds.  zwal. chorób zak. zwierząt
  mateuszpilat@piwmlawa.pl
Piotr Laskowski
Inspektor Ochrony Danych
  p.laskowskiiodo@wp.pl

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.04.2020
Data modyfikacji : 14.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Baran
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Baran

Opcje strony